De Stichting Harderwijk[FM] is sinds 2009 ANBI – gecertificeerd, waarbij ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, hetgeen inhoudt, dat de Stichting sindsdien behoort tot de zogenaamde Goede Doelen in Nederland.

Naam :Stichting Harderwijk[FM]

Fiscaal nummer:8156.62.750

 

Contactgegevens;        

Postadres : Stichting Harderwijk[FM], van Geunslaan 1,

3843 CZ Harderwijk;   internet: www.harderwijkfm.nl

E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bestuurssamenstelling;

Zie : knop BESTUUR onder INFORMATIE

 

Beleidsplan:

Volgt. (Wordt in samenwerking met de gemeente Harderwijk  opgesteld)                                          

Beloningsbeleid;

Stichting Harderwijk[FM] werkt uitsluitend met vrijwilligers en kent geen beloningsbeleid.                                             

Doelstelling;

1. het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeente Harderwijk , hierna te noemen de gemeente;

2. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.

3. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een media-aanbod dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente.

4. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten :

Opgenomen in het jaarverslag van de Stichting.Dit verslag is schriftelijk op te vragen bij de secretaris, p/a van Geunslaan 1, 3843 CZ Harderwijk, onder vermelding van redenen, uw naam, adres en e-mail- gegevens.Incomplete aanvragen en aanvragen per e-mail worden niet behandeld.

Financiële verantwoording:

Het financieel jaarverslag, althans relevante delen daaruit zoals de balans en exploitatie rekening kunt u schriftelijk   opvragen bij de penningmeester, p/a van Geunslaan 1, 3843 CZ Harderwijk, onder vermelding van redenen, uw naam, adres en e-mailgegevens. Incomplete aanvragen en aanvragen per e-mail worden niet behandeld.