Harderwijk, 6 september 2013 

Gemeente sluit convenant af met Harderwijk[FM] voor vijf jaar 

De gemeente Harderwijk heeft een vijfjarenconvenant afgesloten met het bestuur van Harderwijk [FM]. Namens de gemeente ondertekende burgemeester Harm Jan van Schaik het convenant . De Stichting Harderwijk FM was hierbij vertegenwoordigd door de heer C. Saarloos, secretaris en de heer J. Boor penningmeester. Het Commissariaat voor de Media verlengde onlangs de zendmachtiging voor Harderwijk FM. Het gaat om een periode van vijf jaren. 

Het convenant maakt duidelijke afspraken over de bekostiging en de jaarlijkse verantwoording van de besteding van het geld. Daarnaast wordt van het stichtingsbestuur een visie gevraagd hoe Harderwijk FM zich in de komende vijf jaren gaat ontwikkelen zodat de continuïteit van de uitzendingen gewaarborgd is. Dit plan wordt samen met de gemeente opgesteld. “Radio maken doen we met elkaar en met veel ambitie gaan we de komende jaren verder met Harderwijk FM,” aldus het bestuur van Harderwijk FM.

Daarbij heeft de gemeente de wettelijke taak te zorgen voor de bekostiging van Harderwijk FM. Het geld dat de gemeente volgens de Mediawet ter beschikking dient te stellen is alleen bestemd voor zaken als huisvesting en techniek. Voor de vrijwilligers heeft de gemeente wel een uitgebreide verzekering afgesloten. De gemeente Harderwijk heeft veel waardering voor de inzet voor het brede aanbod van programma’s van Harderwijk FM. Burgemeester Van Schaik: “De diversiteit in de programma’s die Harderwijk FM maakt, geven een invulling aan wat er in de gemeente leeft en komen daardoor dicht bij de beleving van de inwoners van onze gemeente.” 

Voor het maken van de programma’s is Harderwijk volledig afhankelijk van de belangeloze inzet van veel vrijwilligers. Alleen deze vrijwilligers maken het mogelijk dat in Harderwijk en Hierden geluisterd kan worden naar een breed aanbod van programma’s. De burgemeester benadrukte nogmaals het informatieve belang van Harderwijk FM voor de Harderwijkse en Hierdense samenleving en dankte met name de vrijwilligers voor hun creatieve en belangeloze inzet daarvoor.