Verleden tot heden

Harderwijk[FM] is de publieke lokale media-instelling voor Harderwijk en Hierden en is te ontvangen op het Harderwijker kabelnet van de CAI op 94.0 FM, via de ether in een straal van zo’n 30 kilometer rond Harderwijk op 107.7 FM en “all-over-the-world” via internet: www.harderwijkfm.nl.

Harderwijk[FM] is gestart nadat in 1999 haar voorganger, de HALO (Harderwijker Lokale Omroep), de geest gaf. Min of meer onmiddellijk daarna besloot een groepje ex-HALOërs te proberen een doorstart van de zender te realiseren. Uiteindelijk heeft dat "proberen” geduurd tot september 2003, toen de eerste uitzending van Harderwijk FM een feit werd. Eén uurtje in de week op vrijdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur met als titel Nieuws, Aktua en Sport.

De organisatie van Harderwijk[FM] bestond op dat moment uit een driekoppig bestuur en zo’n twintigtal vrijwilligers, waaronder gelukkig ook veel technici. De locatie van de studio was ook toen al op de van Geunslaan, het achterste gedeelte van het voormalig Protestant Militair Tehuis, dat toen eigendom was en nu nog steeds is van de Stedelijke Harmonie.

Bestuurswisselingen volgden elkaar op tot in 2006 werd overgegaan naar een bestuur-op-afstand, waardoor er een Dagelijkse Leiding gecreëerd kon worden, die alle lopende en operationele zaken voor de omroep ging doen. Uiteindelijk is in 2010 weer afgestapt van dit systeem en op dit moment (april 2011) bestaat het bestuur van de Stichting Harderwijk FM uit 5 personen, waarin een 3-koppige Dagelijkse Leiding is geïntegreerd. Deze 5 bestuursleden vormen tevens het PBO (Programma Beleidsbepalend Orgaan), een in de Mediawet voorgeschreven orgaan, dat de samenstelling van de uitzendingen van een publieke omroep voorschrijft en controleert.

Inmiddels beschikt Harderwijk[FM] over een groot aantal “eigen” programma’s, die dan ook geheel in eigen beheer worden samengesteld, geproduceerd en uitgezonden. Sinds medio 2010 is er een contract tussen Harderwijk[FM] en Omroep Gelderland, waardoor het mogelijk werd integraal programma’s over te nemen van Omroep Gelderland. De volledige programmering vindt u op onze site: www.harderwijkfm.nl.

Eveneens medio 2010 is er een nieuw automatiseringsprogramma (Caliope / On Air Suite) geïnstalleerd, waardoor het ook mogelijk werd RDS toe te passen, waardoor u op het display van uw radiotoestel een tekstband voorbij kunt zien komen, die toepasselijk geacht worden.

De uitzendingen van Harderwijk FM worden op dit moment mogelijk gemaakt door de inzet van zo’n 45 vrijwilligers, die ervoor zorgen dat er 24 uur per dag gedurende 7 dagen per week lokale radio is.

Harderwijk[FM] is een stichting en is een zogenaamde publieke omroep, hetgeen inhoudt dat alle regels zoals die gesteld zijn door het Commissariaat voor de Media van toepassing zijn.

Harderwijk[FM] is sinds 2009 ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gecertificeerd. Dit betekent o.a. dat de stichting een zogenaamd Goed Doel is, waardoor en waarmee tevens de maatschappelijke opstelling geduid wordt.

Harderwijk[FM] heeft met ingang van 6 september 2013 een convenant gesloten met de gemeente Harderwijk, de tekst waarvan u die schriftelijk kunt opvragen bij het bestuur van Stichting Harderwijk[FM], p/a van Geunslaan 1, 3843 CZ Harderwijk, die de samenwerking tussen Stichting Harderwijk[FM] en de gemeente Harderwijk bekrachtigt over een periode van vijf jaren en de prestatie, die Stichting Harderwijk[FM] dient te leveren koppelt aan de bekostiging die de gemeente Harderwijk, uiteraard geheel volgens de vigerende wettelijke bepalingen, beschikbaar stelt.